Czym jest choroba Dupuytrena i jak z nią walczyć?

Choć wiele schorzeń jest lepiej lub mniej znanych, to na północy europy, łatwo o osobę chorującą na chorobę Duputrena. To uciążliwe schorzenie dłoni może być związane z wieloma przyczynami, a leczenie choroby Dupuytrena zazwyczaj kończy się interwencją chirurgiczną.

Choroba dupuytrena – przyczyny i objawy

Choć przyczyny powstawania tego schorzenia, nie są do końca znane, to ustalono, że jest kilka czynników, które łączą osoby chore na chorobę Duputrena. Jedną z tych czynników jest płeć. Zdecydowanie większość chorujących na to jest płci męskiej. Choć może to wydawać się dość dziwne, to również pochodzenie ma tu znaczenie. Otóż najwięcej przypadków zachorowalności na to, zarejestrowano na północy Europy. Dodatkowo spożywanie wszelkich używek jest czynnikiem zapalnym do takich schorzeń. Ma tu również znaczenie praca, jaką wykonuje osoba zagrożona. Prace ręczne wykonywane z użyciem wibrujących narzędzi, najczęściej przyczynia się do rozwoju choroby. Objawem, który powinien zaniepokoić posiadacza, jest pojawiający się guzek na wewnętrznej stronie dłoni. Z czasem przeradza się on w podłużny kształt i uniemożliwia wyprostowanie palców. Choć z niektórymi objawami tej choroby można żyć, to jej obserwowalny rozwój należy zgłosić lekarzowi. W innym przypadku może dojść do unieruchomienia dłoni na stałe.

Jak wygląda leczenie choroby Dupuytrena?

Leczenie choroby Dupuytrena zazwyczaj związane jest z operacjami. W zależności od tego, jak zaawansowana jest choroba i ile można zrobić, proponuje się różne rozwiązania. Ważne jest jednak to, że po każdej operacji konieczna jest rehabilitacja, by odzyskać pełną władzę w dłoniach.